O udalostiach nazývaných Zjavenia v Kibehu.

Vyhlásenie

Ja, Augustin MISAGO, z Božej vôle a autority Apoštolskej stolice prvý biskup diecézy Gikongoro, miesta, kde sa udiali udalosti nazývané Zjavenia v Kibehu  VYHLASUJEM ako miestny ordinár nasledujúce: 
 Áno, Panna Mária sa zjavila v Kibehu 28. novembra 1981 a počas nasledujúcich mesiacov. Jestvuje viac dobrých dôvodov tomu veriť, ako to poprieť. Z tohto dôvodu si len tri prvé vizionárky zasluhujú, aby boli uznané za autentické: ide o Alphonsine MUMUREKE, Nathalie MUKAMAZIMPAKA a Marie-Claire MUKANGANGO. Panna sa im predstavila  slovom „Nyina wa Jambo“, čo znamená „Matka Slova“: to je synonymom „Umubyeyi w´Imana“, čo znamená „Božia Matka“, ako to vysvetlila. Tieto Máriine vizionárky hovoria, že ju videli raz so zopätými rukami a inokedy s rozpaženými rukami.     

viac